სამედიცინო უნივერსიტეტი. სტუდენტების მიმართვა მთავრობას