1987 წლის შუალედური დამიზნების ბირთვული ძალების შეთანხმება