ამაოების ბაზარი

ამაოების ბაზარი დავით პაიჭაძესთან ერთად.

ვიდეო