საუბარი რელიგიაზე

საუბარი რელიგიაზე: ტერორიზმი და ისლამის ემანსიპაციის შესაძლებლობები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი, გიორგი სანიკიძე, ტერორიზმსა და ისლამის ემანსიპაციის შესაძლებლობებზე

კომენტარები