საუბარი რელიგიაზე

საუბარი რელიგიაზე: "უმრავლესობის უფლებები და მართლმადიდებელთა დისკრიმინაცია"

პროფესორ გიგი თევზაძესთან ერთად ვსაუბრობთ, რას ნიშნავს "უმრავლესობის უფლებები" და ხდება თუ არა საქართველოში მართლმადიდებელთა დისკრიმინაცია

კომენტარები