საუბარი რელიგიაზე

საუბარი რელიგიაზე: რელიგია აშშ-ში - კედელი სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის

  • როგორ ესმოდათ და ესმით რელიგიის თავისუფლება აშშ-ში?
  • რა გავლენას ახდენს რელიგია აშშ-ის პოლიტიკაზე? 
  • აქვთ თუ არა ამერიკელ და ქართველ კონსერვატორებს საერთო იდეები?
  • უნდა ჰქონდეთ თუ არა ქართველ ქსენოფობებს პრეზიდენტ ტრამპის იმედი? 

    ამ და სხვა თემებზე, კონსტიტნუციონალისტ დავით ზედელაშვილთან ერთად ვსაუბრობთ

კომენტარები