საუბარი რელიგიაზე

საუბარი რელიგიაზე: სახელმწიფო, მედია და დისკრიმინაცია - თამარ კინწურაშვილი

მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარესთან, თამარ კინწურაშვილთან ერთად ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ, რელიგიური უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის ცვლილების შესახებ ვსაუბრობთ. რა მოიტანა ახალმა ხელისუფლებამ - გაუმჯობესდა, გაუარესდა თუ იგივე დარჩა იმათი უფლებები, ვისაც უმცირესობას მიაკუთვნებენ. უღრანი ტყე მედიაში - როგორ ვუშველოთ არაკვალიფიციურ მედიასა და ჟურნალისტების პირად, რეტროგრადულ ფასეულობებს, რომელიც დისკრიმინაციულ განწყობებს ახალისებს?

კომენტარები