თეორემა

თეორემა: თეორემა: პოლიტიკოსები წინასაარჩევნო კამპანიაზე

არჩევნებამდე რამდენიმე კვირა რჩება, პოლიტიკური პარტიები კი აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ახლა იწყებენ. რამდენად აქტიურია ეს კამპანია, რით განსხვავდება წინა არჩევნებისგან და რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე არიან კანდიდატები. 

კომენტარები