თეორემა

თეორემა: ჯანდაცვა და პოლიტიკური პარტიები

რას სთავაზობენ პოლიტიკური პარტიები მოსახლეობას ჯანდაცვის მიმართულებით და როგორია ხელისუფლების ჯანდაცვის პოლიტიკა დღეს. 

კომენტარები