თეორემა

თეორემა: ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა

პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის 4 წელიწადი შეაფასეს და საკუთარი ხედვებიც წარმოადგინეს

კომენტარები