თეორემა

თეორემა: პარტიების ეკონომიკური პროგრამები

თეორემას ეთერში პარტიებმა ეკონომიკური ხედვები წარადგინეს

 

 
 

კომენტარები