თეორემა

თეორემა: როგორ აშუქებს მედია არჩევნებს

თეორემაში წინასაარჩევნო მედიაგარემო მიმოიხილეს.

კომენტარები