თეორემა

თეორემა: არჩევნები 2016

თეორემას ეთერში არჩევნები 2016 შეაფასეს 

კომენტარები