პატრიარქი: მიეც საპყრობილეთა შინა მყოფთ - თავისუფლების სიხარული, უსამართლოთ - სამართალი

ჩვენც, მონანი და მხევალნი შენნი, მოგმართავთ ცისა და ქვეყნის დედოფალს: კვლავაც შეეწიე უძლურებათა ჩვენთა, შეგვავედრე ძესა შენსა და ღმერთსა ჩვენსა, რათა ყოველნი მკვიდრნი იბერიისანი, შეცდომილნი ძენი და ასულნი ჩვენნი, გზასა ჭეშმარიტებისასა შეუდგნენ; ბოროტმზრახველთა, მოშურნეთა და მაჭირვებელთა გულნი ლმობიერ-ჰყავ და დაამშვიდე; დამნაშავეთ სინანული მიეც, საპყრობილეთა შინა მყოფთ - თავისუფლების სიხარული, უსამართლოთ - სამართალი, მშიერთ - პური, შიშველთ - სამოსელი, უპავართ - სარჩო-საბადებელი, კეთილად მუშაკთ - ღირსი სასყიდელი...

კათოლიკოს-პატრიარქ ილია მეორის საშობაო ეპისტოლე 2020
მოკლე ბმული:

ახალი ვიდეო მეტი ვიდეო

ვანო მერაბიშვილმა საპატიმრო დატოვა (LIVE)

კომენტარები