კახა თარგამაძე, საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი

პრაქტიკულად, ქვეყანა გადარჩა. დამარცხდა ფაშიზმი, ასე ვთქვათ... ქვეყანაში ნელა-ნელა, ძალიან რთულად, მიმდინარეობს სამართლიანობის აღდგენა. პირველ რიგში, მოხდა ერთი რამ, შეწყდა ეს ტყუილუბრალო დაჭერები, შეწყდა ადამიანების ტანჯვა და წამება, შეწყდა ადამიანების დახოცვა ქუჩებში და, პრაქტიკულად, მიეცათ ადამიანებს ცხოვრების უფლება


მოკლე ბმული: