საუბარი რელიგიაზე

საუბარი რელიგიაზე: არის თუ არა ლეგიტიმური კრეტის კრება?

სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორთან და წმ. თომა აკვინელის სახელობის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის დოქტორანტ, ირაკლი ცხადაძესთან ერთად, კრეტის კრების მოვლენებს მიმოვიხილავთ

კომენტარები