უსაფრთხოება

პროკურატურა წითელაშვილის სამხედრო ობიექტებზე შესვლაზე გამოძიებას არ იწყებს

0 კომენტარი
მთავარი პროკურატურა ფოტო: პროკურატურა

საქართველოს მთავარი პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ ობიექტებზე ტრისტან წითელაშვილის უნებართვოდ შესვლასთან დაკავშირებით გამოძიებას არ იწყებს. უწყების განცხადებით, არ დგინდება სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნები.

ეს გადაწყვეტილება მთავარმა პროკურატურამ ფაქტობრივი გარემოებების საფუძველზე მიიღო, რომელსაც განცხადების სახით ავრცელებს:

"საქართველოს პროკურატურის მიერ 2016 წლის 2 აგვისტოს, თავდაცვის სამინისტროდან გამოთხოვილი იქნა სამსახურებრივი შემოწმების მასალები, რომელთა შესწავლით დადგინდა, რომ თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ 2015 წლის 5 აპრილს დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად გაირკვა, რომ იმავე წლის 4 აპრილს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელმა გოდერძი ორმოცაძემ მოქალაქე ტრისტან წითელაშვილი შესაბამისი ნებართვის გარეშე შეიყვანა თავდაცვის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ ობიექტზე.

თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის დ. ებრალიძის 2015 წლის 15 ივნისის ბრძანებით, "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 79-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტის (სამსახურიდან გათავისუფლება დისციპლინური გადაცდომის გამო) შესაბამისად, გოდერძი ორმოცაძე გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების საფუძველზე მომზადებული 2015 წლის 17 სექტემბრის დასკვნა შემდგომი რეაგირებისათვის გადაეგზავნა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბს. 2015 წლის 28 სექტემბერს დასრულდა სამსახურებრივი შემოწმება და მასალები ჩაბარდა თავდაცვის სამინისტროს არქივს. შემოწმების მასალები ან მასში მოყვანილი ფაქტების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურაში არ გადმოგზავნილა", - ნათქვამია განცხადებაში.

როგორც პროკურატურა აცხადებს, თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული სამსახურებრივი შემოწმების მასალებისა და პროკურატურის მიერ 2016 წლის 9 აგვისტოს გენერალური შტაბიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით, ობიექტებს, სადაც იმყოფებოდა მოქალაქე ტრისტან წითელაშვილი, არ ჰქონდათ მინიჭებული სახელმწიფო საიდუმლოების გრიფი და აღნიშნულ ობიექტებზე შესვლის უფლება სათანადო ნებართვის შემთხვევაში ჰქონდათ სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციაზე დაშვების არმქონე პირებსაც.

"საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოდან მიღებული ინფორმაციით დგინდება, რომ საბჭოს არ უმსჯელია კონკრეტული სამხედრო ობიექტების შესახებ. "სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, ინფორმაციის განსაიდუმლოებას ახდენს ინფორმაციისათვის სახელმწიფო საიდუმლოების გრიფის მიმნიჭებელი სუბიექტი. ეროვნული უშიშროების საბჭო არ არის სამხედრო ობიექტების დასაიდუმლოების კანონმდებლობით განსაზღვრული სუბიექტი.

ამრიგად, მედიით გავრცელებული ინფორმაციის ირგვლივ 2015 წლის 5 აპრილიდან 2015 წლის 28 სექტემბრამდე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების მასალების, თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბიდან და საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოდან გამოთხოვილი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად, საქართველოს სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო, საქართველოს პროკურატურის მიერ აღნიშნულ ფაქტზე არ იქნა დაწყებული გამოძიება", - ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.

ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ინფორმაციით, პოლკოვნიკი ტრისტან წითელაშვილი საცეცხლე წერტილებზე მინდია ჯანელიძის მინისტრობის დროს დანიშნულმა, გენინსპექციის თანამშრომელმა გოდერძი ორმოცაძემ შეიყვანა, რომელმაც საიდუმლო ბაზაზე შესვლა სამსახურებრივი საშვით შეძლო და საიდუმლო ობიექტები ფირზე გადაიღო. თავად წითელაშვილი კი ამბობს, რომ საიდუმლო ობიექტებზე არ ყოფილა და, შესაბამისად, არაფერი გადაუღია.

ახალი ვიდეო მეტი ვიდეო

შსს-მ თეთრიწყაროში 2 კილოზე მეტი ნარკოტიკი ამოიღო და ერთი პირი დააკავა

კომენტარები