პრემიერი: რიგგარეშე სხდომაზე დამტკიცდება კომისია, სადაც უმცირესობა იქნება უმრავლესობაში

დღეს პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე. უმოკლეს ვადაში რიგგარეშე სხდომაზე შეიკრიბება პარლამენტი, დაამტკიცებს კომისიის შემადგენლობას, სადაც, რამდენადაც მე ვიცი, შესაძლებელია და კარგიც იქნება ამ შემთხვევაში, რომ უმცირესობა იქნას წარმოდგენილი უმრავლესობის სახით. უმოკლეს პერიოდში დაიწყებს კომისია მუშაობას - იმ პერიოდში, რა პერიოდიც ტექნიკურად იქნება შესაძლებელი.


მოკლე ბმული: