ერქვანია: აუცილებელია სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა

ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისა და გამთლიანებისთვის აუცილებელია სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა, ჩვენი ერთიანობა, ერთსულოვნება და ერთი მიზნისკენ სწრაფვა.


მოკლე ბმული: