დასაქმება

რომელ სექტორებშია ყველაზე მაღალი ანაზღაურება

0 კომენტარი
ფოტო: ტაბულა

საქართველოში დასაქმებულის საშუალო ხელფასი თვეში 900 ლარი და 40 თეთრია. თუმცა სექტორების მიხედვით საშუალო ანაზღაურების მოცულობა მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან. საქსტატის მონაცემებით, ანაზღაურება ყველაზე დაბალი განათლების სექტორშია და ის 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით თვეში 563 ლარსა და 90 თეთრს შეადგენს. უკლევბლივ ყველა სექტორში კონტრაქტით დასაქმებულის საშუალო ანაზღაურება ამაზე მაღალია.

სექტორები საშუალო ანაზღაურების მიხედვით:

 • განათლების სექტორი - თვეში 563 ლარი და 90 თეთრი

Photo: thedailysheeple.com
 • სოფლის მეურნეობის სექტორი (კონტრაქტით დასამქებულები) - თვეში 657 ლარი

Photo: apma.ge
 • სასტუმროები და რესტორნები - თვეში 740 ლარი

Photo: luxuryresortphotography.com
 • კომუნალური მომსახურების გაწევა - თვეში 781 ლარი

Photo: benjielayug.com
 • დამამუშავებელი მრეწველობა - თვეში 826 ლარი

Photo: Reuters
 • ვაჭრობა - თვეში 853 ლარი

Photo: თამარა ქურდაძე / ტაბულა
 • ჯანდაცვა - თვეში 934 ლარი

Photo: სვოან პარკერი / REUTERS
 • თევზჭერა - თვეში 955 ლარი

Photo: Reuters
 • ელექტროენერგიის წარმოება/განაწილება - თვეში 1115 ლარი 

Photo: townnews.com
 • სამთომომპოვებელი მრეწველობა - თვეში 1226 ლარი

Photo: independent.co.uk
 • სახელმწიფო მმართველობა - თვეში 1295 ლარი

Photo: საქართველოს მთავრობა
 • ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა - თვეში 1332 ლარი 

Photo: Getty Images
 • მშენებლობა - 1498 ლარი 

Photo: Facebook.cpm/Babilon Tower
 • საფინანსო საქმიანობა - თვეში 1907.5 ლარი 

Photo: iStockPhoto
 

ახალი ვიდეო მეტი ვიდეო

მიხეილ ცაგარელი

კომენტარები