დასაქმება

რომელ სექტორებშია ყველაზე მაღალი ანაზღაურება

0 კომენტარი
ფოტო: ტაბულა

საქართველოში დასაქმებულის საშუალო ხელფასი თვეში 900 ლარი და 40 თეთრია. თუმცა სექტორების მიხედვით საშუალო ანაზღაურების მოცულობა მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან. საქსტატის მონაცემებით, ანაზღაურება ყველაზე დაბალი განათლების სექტორშია და ის 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით თვეში 563 ლარსა და 90 თეთრს შეადგენს. უკლევბლივ ყველა სექტორში კონტრაქტით დასაქმებულის საშუალო ანაზღაურება ამაზე მაღალია.

სექტორები საშუალო ანაზღაურების მიხედვით:

 • განათლების სექტორი - თვეში 563 ლარი და 90 თეთრი

ფოტო: thedailysheeple.com
 • სოფლის მეურნეობის სექტორი (კონტრაქტით დასამქებულები) - თვეში 657 ლარი

ფოტო: apma.ge
 • სასტუმროები და რესტორნები - თვეში 740 ლარი

ფოტო: luxuryresortphotography.com
 • კომუნალური მომსახურების გაწევა - თვეში 781 ლარი

ფოტო: benjielayug.com
 • დამამუშავებელი მრეწველობა - თვეში 826 ლარი

ფოტო: Reuters
 • ვაჭრობა - თვეში 853 ლარი

ფოტო: თამარა ქურდაძე / ტაბულა
 • ჯანდაცვა - თვეში 934 ლარი

ფოტო: სვოან პარკერი / REUTERS
 • თევზჭერა - თვეში 955 ლარი

ფოტო: Reuters
 • ელექტროენერგიის წარმოება/განაწილება - თვეში 1115 ლარი 

ფოტო: townnews.com
 • სამთომომპოვებელი მრეწველობა - თვეში 1226 ლარი

ფოტო: independent.co.uk
 • სახელმწიფო მმართველობა - თვეში 1295 ლარი

ფოტო: საქართველოს მთავრობა
 • ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა - თვეში 1332 ლარი 

ფოტო: Getty Images
 • მშენებლობა - 1498 ლარი 

ფოტო: Facebook.cpm/Babilon Tower
 • საფინანსო საქმიანობა - თვეში 1907.5 ლარი 

ფოტო: iStockPhoto
  არჩევნები 2018

ახალი ვიდეო მეტი ვიდეო

მუსია ქებურია

კომენტარები